פיקניק קהילתי והפנינג ניקיון על גדות הנחל 13-07-2021

שנת מסמך מקורי (משנה)
2021
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2021
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
ניקוי נחלים 1.jpg
Media name
ניקוי נחלים 10.jpg
Media name
ניקוי נחלים 11.jpg
Media name
ניקוי נחלים 12.jpg
Media name
ניקוי נחלים 13.jpg
Media name
ניקוי נחלים 14.jpg
Media name
ניקוי נחלים 15.jpg
Media name
ניקוי נחלים 16.jpg
Media name
ניקוי נחלים 17.jpg
Media name
ניקוי נחלים 18.jpg
Media name
ניקוי נחלים 19.jpg
Media name
ניקוי נחלים 2.jpg
Media name
ניקוי נחלים 20.jpg
Media name
ניקוי נחלים 21.jpg
Media name
ניקוי נחלים 3.jpg
Media name
ניקוי נחלים 4.jpg
Media name
ניקוי נחלים 5.jpg
Media name
ניקוי נחלים 6.jpg
Media name
ניקוי נחלים 7.jpg
Media name
ניקוי נחלים 8.jpg
Media name
ניקוי נחלים 9.jpg
Media name
פיקניק קהילתי והפנינג ניקיון הנחל 13-07-2021.jpg