קבוצת אורן שנת מצווה - קבלת שבת משותפת וקבלת ספרי תנך 21.5.2021

שנת מסמך מקורי (משנה)
2021
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2021
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
ספרי תנך לחלוקה 21.5.21.jpeg
Media name
קבוצת אורן- קבלת ספר תורה - קבלת שבת 21.5.2021.mp4
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (1).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (10).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (11).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (12).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (13).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (14).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (17).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (18).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (21).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (22).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (23).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (24).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (25).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (26).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (27).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (28).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (29).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (30).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (31).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (32).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (34).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (36).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (38).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (4).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (40).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (42).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (46).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (47).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (49).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (5).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (50).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (53).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (54).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (55).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (56).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (57).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (6).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (7).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (8).JPG
Media name
קבוצת אורן- שנת מצווה - קבלת שבת משותפת 21.5.2021 (9).JPG
Media name
קבלת ספרי תורה קבוצת אורן 21.5.21.jpeg