מפגש לבני הנוער בגיל המצוות 16-12-2020 - 2

תיאור
מפגש לבני הנוער בגיל המצוות בסוגיית עלייתם לתורה של בני הנוער. גדעון שלח כיבד בנוכחותו ונשא דברים. תודה לאבידן גדעוני על הפעילויות המחברות את בני הנוער למסורת היהודית.
שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
Media name
מפגש לבני הנוער בגיל המצוות 16-12-2020 - גדעון שלח מברך .jpg
Media name
מפגש לבני הנוער בגיל המצוות 16-12-2020 - ברכת אבידן גדעוני .jpg
Media name
מפגש לבני הנוער בגיל המצוות 16-12-2020 - 2.jpg
Media name
מפגש לבני הנוער בגיל המצוות 16-12-2020 - 3.jpg
Media name
מפגש לבני הנוער בגיל המצוות 16-12-2020 - 5.jpg