חג ה-80 משחק 'חבילה עוברת' בין כל התושבים 19-12-2020

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - חבילה עוברת.jpg
Media name
19-12 חג ה-80 משחק 'חבילה עוברת' בשדה נחמיה בין כל התושבים.mp4
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 1.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 10.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 11.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 12.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 13.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 14.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 15.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 16.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 17.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 18.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 19.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 2.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 20.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 21.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 22.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 23.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 24.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 26.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 28.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 29.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 3.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 30.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 31.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 32.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 33.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 34.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 35.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 4.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 5.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 6.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 7.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 8.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 9.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 51.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 52.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 53.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 55.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 56.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 57.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 58.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 59.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 60.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 61.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 62.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 40.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 41.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 42.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 44.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 46.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 47.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 48.jpg
Media name
חג ה-80 משחק חבילה עוברת - 50.jpg