שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020

תיאור
אירוע שתילת צבעונים שנשלחו מהולנד ע"י הארגון "נוצרים למען ישראל".
פעילות כיפית באווירה חורפית - אנא הביאו כפפות וכף חפירה קטנה.
שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 1.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 10.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 11.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 12.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 13.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 14.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 15.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 16.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 17.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 18.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 19.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 2.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 20.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 21.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 22.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 23.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 24.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 25.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 26.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 27.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 28.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 29.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 3.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 30.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 31.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 32.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 33.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 34.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 35.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 36.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 37.jpeg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 4.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 5.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 6.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 7.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 8.jpg
Media name
שתילת צבעונים שהגיעו מהולנד ברחבי הקיבוץ 2020 - 9.jpg