הריסת הלול האמריקאי אוגוסט 05-08-2012 - צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2012
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - לפני ההריסה- צילם צבי אליאש.JPG
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 01- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 02- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 03- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 04- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 05- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 06- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 07- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 08- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 09- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 11- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 12- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הריסת הלול האצריקאי אוגוסט 05-08-2012 - 13- צילם צבי אליאש.jpg