הגדלות מצילומי מחזורים צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2013
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2013
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 001. כתת נחליאלי ילידי 1937-1939- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 002. כתת בולבול ילידי 1941-1942- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 003. חוחית ילידי 1943-1944- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 004.כתת כלנית 1944-1945-1946- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 005. כתת תמר ילידי 1947-1948-1949- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 006. כתת איילה ילידי 1949-1950 נוסף- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 007 כתת רימון ילידי 1951-1952- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 008.כתת חרמון ילידי 1955-1956-1957- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 009 כתת דרור ילידי 1958-1959 1+2- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 010.כתת דרור ילידי 1960 - +3- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 011. כתת גולן ילידי 1962-1963- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 012. כתת צבר ילידי 1964-1965- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 013. כתת שקד ילידי 1966-1967- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 014.כתת ערבה ילידי 1968-1969- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 015. כתת דקל ילידי 1970- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 016. כתת לולב ילידי 1971- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 017. כתת פשוש ילידי 1971-1972- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 018. כתת חצב ילידי 1973- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 019. כתת סביון ילידי 1974- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 020. כתת חרוב ילידי 1974-1975 - שחור -לבן- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 020. כתת חרוב ילידי 1974-1975- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 021. כתת נרקיס ילידי 1976- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 028. כתת חרדוף ילידי 1981- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 029. כתת אנפה ילידי 1982- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 030. כתת אלון+צנובר ילידי 1982-1983-1984- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 031. כתת אלון+צנובר ילידי 1982-1983-1984- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 032. כתת הדס ילידי 1984-1985- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 033. כתת הדר ילידי 1985-1986- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 034. כתת דודבן ילידי 1987- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 036. כתת עופר ילידי 1990- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 038. כתת גומא+דולפין ילידי 1991-1992- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 039. כתת כוכב+קשת 1993-1994- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 040. כתת שחרור ילידי 1994- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 041. קבוצת גן שיטה ילידי 1994-1995-1996- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 042. קבוצת גן מעיין ילידי 1997-1998- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - 043. קבוצת סנונית ילידי 1998-1999- צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הגדלות מצילומי מחזורים - קבוצת ורד - 1963- צילם צבי אליאש.jpg