בית התינוקות הראשון מצפון למקלט מתחת למועדון - צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2014
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
הבית ליד המקלט מתחת למועדון 1 לפני הריסה - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
הבית ליד המקלט מתחת למועדון 2 לפני הריסה - צילם צבי אליאש.jpg