שלטים כחולים על מבנים היסטוריים - פרויקט בניהול משה אנוליק

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
2023
Media name
שלט מורשת בגן רפי
Media name
שלט מורשת בגן רפי - תמונה מרחוק
Media name
המחנה הראשון במפגש הנחלים הוקם 1940
Media name
הסילו - מגדל התחמיץ הוקם ב 1950
Media name
הסנדלריה - מעבדה לחקלאות הוקם 1945
Media name
הפילבוקס עמדת שמירה הוקם עי הבריטים 1941
Media name
הצריף השוודי - בית ילדים הוקם ב1951
Media name
הרפת הוקם ב1948
Media name
מגדל האסם נבנה 1960
Media name
מגדל המים מבנה ב 1941
Media name
מחסן תבואות נבנה 1954
Media name
עמדת שמירה נבנתה ב1948
Media name
השלט במפגש הנחלים
Media name
הצבת השלט במפגש הנחלים 19-12-2022
Media name
הצבת השלט במפגש הנחלים 19-12-2022
Media name
הצבת השלט במפגש הנחלים 19-12-2022
Media name
הצבת השלט במפגש הנחלים 19-12-2022
Media name
האסם - שלט.jpg
Media name
האסם.jpg
Media name
הנוקטה - שלט.jpg
Media name
הנוקטה 2.jpg
Media name
הנוקטה מחסן נשק שלט.jpg
Media name
הנוקטה מחסן נשק.jpg
Media name
הנוקטה.jpg
Media name
הסילו - שלט.jpg
Media name
הסילו .jpg
Media name
הסילו 2.jpg
Media name
הסילו שלט.jpg
Media name
הסילו.jpg
Media name
הסנדלריה - שלט.jpg
Media name
הסנדלריה שלט.jpg
Media name
הסנדלריה.jpg
Media name
הפילבוקס (2).jpg
Media name
הפילבוקס - שלט.jpg
Media name
הפילבוקס 1.jpg
Media name
הפילבוקס שלט.jpg
Media name
הפילבוקס.jpg
Media name
הצריף השודי - שלט.jpg
Media name
הצריף השודי.jpg
Media name
הצריף השוודי .jpg
Media name
הצריף השוודי 1.jpg
Media name
הצריף השוודי שלט.jpg
Media name
הרפת - שלט.jpg
Media name
הרפת שלט.jpg
Media name
הרפת.jpg
Media name
כאן הכל התחיל - שלט.jpg
Media name
כאן הכל התחיל -סמילנסקי.jpg
Media name
כאן הכל התחיל שלט 1.jpg
Media name
כאן הכל התחיל שלט.jpg
Media name
כאן הכל התחיל.jpg
Media name
מגדל האוסף שלט.jpg
Media name
מגדל המים - שלט.jpg
Media name
מגדל המים 1.jpg
Media name
מגדל המים 2.jpg
Media name
מגדל המים זוג.jpg
Media name
מגדל המים שלט.jpg
Media name
מגדל המים.jpg
Media name
מחסן תבואות - שלט.jpg
Media name
מחסן תבואות.jpg
Media name
מפעל פלסטיק חוליות מחסן תבואות שלט.jpg
Media name
מפעל פלסטיק חוליות מחסן תבואות.jpg
Media name
עמדת שמירה - שלט.jpg
Media name
עמדת שמירה עגולה שלט.jpg
Media name
עמדת שמירה עגולה.jpg
Media name
מבנה היסטורי המחנה הראשון במפגש הנחלים הוקם 1940.jpg
Media name
מבנה היסטורי הנוקטה - מחסן נשק הוקם עי הבריטים ב 1941.jpg
Media name
מבנה היסטורי הסילו - מגדל התחמיץ הוקם ב 1950.jpg
Media name
מבנה היסטורי הסנדלריה - מעבדה לחקלאות הוקם 1945.jpg
Media name
מבנה היסטורי הפילבוקס עמדת שמירה הוקם עי הבריטים 1941.jpg
Media name
מבנה היסטורי הצריף השוודי - בית ילדים הוקם ב1951 .jpg
Media name
מבנה היסטורי הרפת הוקם ב1948.jpg
Media name
מבנה היסטורי מגדל האסם נבנה 1960.jpg
Media name
מבנה היסטורי מגדל המים מבנה ב 1941.jpg
Media name
מבנה היסטורי מחסן תבואות נבנה 1954.jpg
Media name
מבנה היסטורי עמדת שמירה נבנתה ב1948.jpg