הפגנה על הגשר אוקטובר 2020

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
הפגנה על הגשר