קליטה 1949-1988 תוכן המיכל קליטה עזיבה

תיאור
רשימת תיקים
טופסי בקשות קבלה/ כניסה לחברות בשנים 1949-1967
קליטה פניות אישיות - קליטה נושאים אישיים 1975-80
הצעות קליטה 1975-1981 מאיחוד הקבוצות והקיבוצים
טסטים גרפולוגים של נקלטים
שאלון קליטה ופרטים אישיים 1975-80
קליטה 2008
קליטה וגיור 1970-1998
דיוני ועדת קליטה 5.1981-2.1978
בקשות קבלה לחברות 1985
הסכמי קליטה 1985
הסכמי אורחות 1985 (נוהל טיפולי שיניים)
עזיבות - ראובן קליפא
עזיבות ומענקי עזיבה 1974-1978
מענקי עזיבה 1985
טופסי בקשות כניסה לחברות 49-67
הסכמי קבלה לחברות 85-89-חברים שעזבו
שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קומפקטוס
  • 4
א
  • 2