תקנונים 2014 - תקנון הקצאת מגרשים לבנים ללא חברות - אושר באסיפה מרץ

שנת מסמך מקורי (משנה)
2014
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2014