תקנונים 2017- כללים למגורי חברים מחוץ לקיבוץ

שנת מסמך מקורי (משנה)
2017
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2017
חטיבה/תת חטיבה/סדרה