בית הכנסת 2016 תחילת בנייה דף לציבור יוני

שנת מסמך מקורי (משנה)
2016
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2016
Media name
בית הכנסת 2016 תחילת בנייה דף לציבור יוני .jpg