אגם הנהלה 2013 - דני טל חזון לישוב סיכום מפגש אפריל

שנת מסמך מקורי (משנה)
2013
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2013
שם כותב מסמך / צלם / יוצר