התרמה לפאיז קבלן בית הכנסת 24.09.2020

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
שם כותב מסמך / צלם / יוצר