הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 1

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 1.jpg
Media name
הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 2.JPG
Media name
הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 3.JPG
Media name
הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 4.jpg
Media name
הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 5.jpg
Media name
הצעות לשלט כניסה ליישוב ספטמבר 2020 - 6.jpg