ערב הוקרה לצוות צחי מועדון חוליו יוני 2020

שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
1 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
10 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
11 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
12 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
13 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
14 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
15 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
16 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
17 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
2 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
20 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
21 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
22 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
3 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
5 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
6 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
7 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
8 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg
Media name
9 ערב הוקרה חצוות צחי 8-6-2020 מועדון חוליו.jpg