קליטה - 9.4.1944 בקשה ליצור קשרים עם התנוה הציונית באוסטרליה - הנהגה גורדוניה

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948