קליטה - 29.11.1943 מכתב על גברת קליין שעלתה מהונגריה

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948