קליטה - 28.2.1943 מכתב נוגע לקליטת ילדים הונגריים

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948