קליטה - 26.10.1943 מכתב מגורדוניה

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948