קליטה - 21.8.1941 בלתי אפשרי לקלוט קבוצת נוער

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948