קליטה - 14.10.1946 בקשת כרטיסי עולה, לעולים מהונגריה

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948