קליטה - 11.5.1944 מברק לחבר כפר החורש ונוה איתן לא להגיע - מזכירות חבר הקבוצות

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948