קליטה - 10.3.1944 בקשה לקליטת ילדי מגוייסים ותשובת הקיבוץ- הועד הארצי למען החייל היהודי

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948