קליטה - 1.5.1944 שליחת עובדי אונרא לפעילות בהולנד ותשובת הקיבוץ -ארגון עולי הולנד

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948