קליטה - 1.5.1944 -שליחת עובדי אונרא לפעילות בהולנד -ארגון עולי הולנד-תשובת הקיבוץ

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948