41-45 - 1944 קטע מחוברת חג העשרים

שנת מסמך מקורי (משנה)
1941
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1948
חטיבה/תת חטיבה/סדרה