012.טו בשבט 2010 אילנית עמר ובתה

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2010
Media name
012.טו בשבט 2010 אילנית עמר ובתה.jpg
Media name
013. טו בשבט 2010 שמוליק מההרחבה עם בנו.jpg
Media name
014.טו בשבט 2010 יאיר שלח נוטע.jpg
Media name
015.טו בשבט 2010 נסיעה לנטיעות.jpg
Media name
016.טו בשבט 2010 נסיעה לנטיעות.jpg
Media name
017.טו בשבט 2010.jpg
Media name
018.טו בשבט 2010 יאיר שלח (מימין עם הכובע) ורעיה שלח (משמאל) איר.jpg
Media name
019.טו בשבט 2010.jpg
Media name
021.טו בשבט 2010 תושבי ההרחבה בנטיעות.jpg
Media name
022.טו בשבט 2010 הילה ליאור (עומדת).jpg
Media name
20.טו בשבט 2010 יובל סביר נוטע.jpg