יום הכנת שלטים לשכונות הקיבוץ. 16.02.2010.

אירוע
שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2010
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0090. יום הכנת שלטים לשכונות הקיבוץ. 16.02.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0091. רגע של הנאה ביום הכנת שלטים לשכונות. 16.02.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0092. הכנת שלטים לשכונות..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0093. הכנת שלטים לשכונות. 02.02.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0094. נעמי גבאי בהכנת שלטים לשכונות.02.02.2010..jpg