התקנת שעוני מיים בבתי החברים. 01.2010.

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2010
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0068. התקנת שעוני מיים בבתי החברים. 01.2010..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0069. התקנת שעוני מיים בבתי החברים 01.2010..jpg