פתיחת חגיגות ה-70.

Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0018. סמל חגיגות ה-70 לשדה נחמיה בטקס פתיחת חגיגות ה-70..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0019. פתיחת חגיגות ה-70. הדלקת נירות חנוכה . 19.12.2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0020.פתיחת חגיגות ה-70. משחקי כתב חידה. 12.2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0021. משחקי כתב החידה . חגיגות ה-70. 12.02.2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0022. פתיחת חגיגות ה-70. מרצק ויגאל צור. 12.02.2009..jpg
Media name
אלבום שחור 2009 - 2010 0023. חגיגות ה-70. 12.02.2009. לילו כהן ויזהר(איזי)גרצר..jpg