שימעון רינגוולד - תודה לקיבוץ 9.2012

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012