פנינה צור - בעניין התשתיות 2012

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
2012