ירון פינטו- שיוך פירות הנכסים 5.2012

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
2012