עדכון ציבור - שי זיו 5-4-2020

תיאור
תושבים שלום, מספר עדכונים: כניסה לישוב של מי שאינם תושבים: לאחרונה חל גידול בכמות האנשים שנכנסים לישוב ושאינם תושבים. אנשים אלו מוזמנים על ידי אנשי שדה נחמיה (תושבים וחברים) . תושבים וחברים אלו פועלים בניגוד לתקנות, מסכנים את עצמם ואת הקהילה כולה. אנו חוזרים ומדגישים כי בהתאם לתקנות הממשלה, חל איסור על אדם מטר מבית הקבע שלו למעט למטרות מורשות .על כן, לאנשים שאינם 100להתרחק יותר מ תושבי הישוב אסור לשהות פה, אלא לצורך מספר מצומצם של מטרות ופעולות כקבוע בתקנות . רשויות האכיפה של המדינה אוכפות את הנושא גם ביישוב .בכדי למנוע אי נעימויות, אנו מבקשים
אירוע
שנת מסמך מקורי (משנה)
2020
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2020
שם כותב מסמך / צלם / יוצר