עמוס שחר חוברת זיכרון 1948 - 1967

Media name
כריכה