ביוב כללי 2013 עד 2016

תיאור
רשימת תכניות של מיכל ביוב כללי שקיבלתי ממשרד בנין
שנת מסמך מקורי (משנה)
2013
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2019
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
  • קיר מזרחי