נוהל תרומות והנצחות אגודה מוניציפאלית שדה נחמיה

תיאור
נוהל תרומות והנצחה של האגודה - קווים מנחים לקבלת תרומות שוועדת ביקורת יזמה וההנהלה של האגם אישר ב- 2017
שנת מסמך מקורי (משנה)
2017
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2018
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קומפקטוס
  • 5
א
  • 4