מנהל קהילה אגודה מוניציפלית - אג מ

תיאור
דרישות התפקיד , ואורך קדנציה של מכרז ב- 2012
מקום
שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2018
  • קומפקטוס
  • 5
א
  • 3