136.ילדי בית אורן בטיול בוקר - 1989 -

שנת מסמך מקורי (משנה)
1989
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1990
Media name
11598_136.ילדי בית אורן בטיול בוקר.jpg
Media name
150._ילדי_בית_אורן_1997.jpg
Media name
151._ילדי_בית_אורן_בשנת_1997.jpg
Media name
152._ילדי_בית_אורן_בשנת_1997.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 098. 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 099. קרן ב.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 100. לירון אנוליק ושחר שלזינגר 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 101. רעיה ולירון אנוליק עם הילדים ב 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 102. לימור ששון ב 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 103. איתמר ביידר ב 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 104. ילדי 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 106. גל הלפגוט ב 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 107. ניידה הורביץ עם ילדי 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 108 ילדי עם המטפלת גלית שלח יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 001. -רשימת ילדים ומטפלות.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 002. מכתב תודה למטפלות .jpg
Media name
ילדי בית אורן - 003. גל הלפגוט בגן קורות 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 004. לימור ששון 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 005. לימור ששון, איתמר ביידר, גל הלפגוט 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 006. לירון אנוליק 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 007. לירון,ליומור וגל עם אילנה עמידור המטפלת.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 008. לירון אנוליק עם רקפת קציר המטפלת.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 009. איתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 010. לירון אנוליק ואיתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 011. איתמר ולירון בגן קורות 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 012. איתמר ולימור 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 013. לירון אנוליק על המגלשה עם רקפת קציר פבר. 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 014. איתמר ביידר פבר. 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 015. לימור ששון פבר. 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 016. גל הלפגוט מימין ואיתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 017. איתמר בידדר פבר. 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 018. לירון אנוליק מימין ואיתמר ביידר פבר. 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 019. אילנה עמידור עם לימור ששון וגל הלפגוט.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 020. לירון אנוליק ואיתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 021. תום שפיר עומד, ואיתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 022. תום שפיר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 023. ילדי מרץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 024. תום שפיר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 025. רקפת קציר עם הילדים בארגז החול 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 026. רקפת עם הילדים 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 027. איתמר ביידר ב מרץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 028. רקפת קציר וענבל פינטו עם הילדים מרץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 029. לירון אנוליק מרץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 030. לימור ששון מרץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 031. ילדי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 032. משמאל ליאורה ביידר, דליה וינמן עם הנכדה לירון אנוליק.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 033. ילדי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 034. הורים וסבים בחגיגת פורים 1989 ב.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 035. רות וגל הלפגוט עם חנה ובני בקרס.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 036. ליאורה ואיתמר ביידר עם סבתא רוזין.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 037. חיים ותום שפיר בפורים 1989 בית הילדים אורן.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 038. רוזין ליאורה אביב ואיתמר ביידר פורים 1989 .jpg
Media name
ילדי בית אורן - 039. ציפי לוטנר, טליה ולימור ששון פורים 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 040. ציפי לוטנר עם הנכדה לימור, מימין רוזין קליפא ונחום עם גל.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 042. איתמר ביידר -פורים 1989 .jpg
Media name
ילדי בית אורן - 043. ניידה הורביץ עם לא ידועה ב אפריל 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 044. רקפת קציר ב 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 046. תום שפיר 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 047. תום לימור ואיתמר ב1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 048. פבר. 1989 בגן קורות.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 049. לירון אנוליק 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 050. גל הלפגוט ולימור ששון.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 051. לימור ששון 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 052. לירון אנוליק 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 053. גל הלפגוט מימין ולימור ששון 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 054. 3. איתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 054. גל הלפגוט מימין וגל רונן.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 054.1 גל הלפגוט 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 054.4. ילדי עם רקפת קציר יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 054.5. תום שפיר מימין וגל הלפגו יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 054.6. ילדי יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 055. ילדה לא מוכרת ב 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 056. ילדה לא מוכרת ב יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 057. תום שפיר יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 058. איתמר ביידר-יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 059. לירון אנוליק יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 060. גל הלפגוט יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 061. לימור ששון יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 062. ילדי יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 063. איתמר ביידר יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 064. ילדי יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 067. לירון אנוליק על הבמה 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 068. לירון אנוליק על הבמה 1989 001.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 069. לירון אנוליק על הבמה 1989 002.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 070. ילדי בטיול יולי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 073. תום שפיר קייץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 074. תום שפיר קייץ 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 075. ילדי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 076. ילדי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 077. איתמר ביידר 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 078. ילדי 1989.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 080. גל הלפגוט עם אחותו ליאת.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 081. גלית שלח עם ילדי 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 082 גלית שלח עם ילדי 1990 001.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 083. גל הלפגוט 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 084. איתמר ביידר ב 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 085. לירון אנוליק ב-1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 086. ילדה לא מוכרת 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 087. גל רונן ולירון אנוליק בשמאל-1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 088. ילדי עם המטפלת ניידה הורביץ 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 089. גל הלפגוט חורף 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 090. 5. ילדי עם המטפלת ניידה הורביץ.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 090. 6. לירון אנוליק ושחר שלזינגר משמאל פורים 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 090. ילדי עם ניידה הורביץ 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 090.1. גל הלפגוט ולירון אנוליק 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 090.3. ילדי 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 090.4. גל הלפגוט 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 091. לימור ששון, טליה וציפי לוטנר-פורים 19990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 092. ילדי והמשפחות בפורים 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 093. רוזין קליפא עם איתמר ביידר פורים 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 094. ורד עם תום שפיר פורים 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 095. ילדי עם המשפחות בפורים 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 096. ילדי בפורים 1990.jpg
Media name
ילדי בית אורן - 097. ילדי בקיץ 1990.jpg