הריסת מחסן הדגים - 1990 צילם צבי אליאש

שנת מסמך מקורי (משנה)
1990
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1990
Media name
1990 הריסת מחסן הדגים - צילם צבי אליאש.JPG
Media name
48. סיום הריסת מחסן הדגים בכניסה לקיבוץ - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
49. הריסת מחסן הדגים בכניסה לקיבוץ - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
71. השטח לאחר הריסת מחסן הדגים - צילם צבי אליאש.jpg
Media name
79. השטח שלאחר הריסת מחסן הדגים - צילם צבי אליאש.jpg