213. חלוקת סופגניות - 1990 - חנוכה - ביקור בבסיס תותחנים קרן

שנת מסמך מקורי (משנה)
1990
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
11675_213 חלוקת סופגניות בבסיס קרן-חנוכה תשן.jpg