264.טיול חג החמישים לאזור ירושלים-מערות לוזית - 1990 -

שנת מסמך מקורי (משנה)
1990
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
11726_264.טיול חג החמישים לאזור ירושלים-מערות לוזית.jpg