6. צנרת חוליות פלסטיק - 1988 - במפעל

שנת מסמך מקורי (משנה)
1988
Media name
11755_6. צנרת חוליות פלסטיק.jpg