55.רחל מצר מברכת-מימין לאה נוי,חוה ש.רות סביר - 1989 - מפגש ותיקים במועדון

Media name
11804_55.רחל מצר מברכת-מימין לאה נוי_חוה ש.רות סביר.jpg