72.גיזום במטע - 1989 -

Media name
11821_72.גיזום במטע.jpg