109._רוני וונש יואב שהם אמנון ארבל מורדכי פימנטל דני רינגל גאולה מרוק אחי בר לוי רעיה שלח - טיול_אופנים_-1965-

Media name
11127_109._רוני וונש יואב שהם אמנון ארבל מורדכי פימנטל דני רינגל גאולה מרוק אחי בר לוי רעיה שלחטיול_אופנים_-1965- .jpg