251. בבית האריזה מצטלמים לתערוכת חג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10428_251. בבית האריזה מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG